• brzog odgovora na vaš zahtjev
  • osiguranja pružanja tražene usluge dostave ili servisa
  • slanja informacija o najnovijim akcijama, promocijama 
  • naše interne statističke obrade podataka
  • mogućnosti slanja, kataloga i drugih promotvnog materijala

 

Vašu e-adresu i ostale podatke ne prenosimo, ne otkrivamo, ne iznajmljujemo i ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim licima na raspolaganje jer je to protivno našoj politici o privatnosti.

Za sva pitanja ili nedoumice kontaktirajte nas na: contact@winemax.me